ANASAYFA KONU ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

Facebook Twitter Sayfamız

       

facebook sayfasımız

HAZRET-İ LOKMAN'IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

HAZRET-İ LOKMAN'IN OĞLUNA ÖĞÜTLERİ

Tarih 19 Mayıs 2011, 18:41 Editör

Hazret-i Lokman ilim ve hikmetiyle dillere destan bir zattır Bunun içindir ki, kendisine Lokman Hakîm, denmiştir Hz Lokman, ismi Kur'ân'da da geçen, peygamber veya veli olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmayan bir mânâ büyüğüdür

İslâm tarihinde Hazret-i Lokman'ın hikmetli sözleri, vecizeleri, öğütleri ve tavsiyeleri meşhurdur

Hafs bin Ömer'in rivayetine göre, Hz Lokman yanına bir torba hardal tanesi koyarak oğluna öğüt vermeye başlar Her öğüt verdikçe torbadan bir hardal çıkarır Sonunda torbadaki hardal tükenir ve oğluna da şöyle der:

"Ey oğul, sana o kadar öğüt verdim ki, şayet bu öğütler bir dağa verilseydi, dağ yarılırdı"

Hz Lokman'ın Saran ismindeki bu oğlu babasının verdiği bütün öğütlere uymuştu12

Lokman Aleyhisselâmın hikmetli sözlerinin asıl kaynağı Kur'ân-ı Kerimdir

O halde Kur'ân-ı Kerimde yer alan bu öğütler tefsirlerde de genişçe bulunur Cenab-ı Hak, Hazret-i Lokman'ın dilinden bu sözleri şu âyetlerle (meâlen) beyan buyurur:


12 ibni Kesîr Tercümesi, 12:6409


Allah'a ortak koşma

"Hani Lokman oğluna öğüt verirken demişti ki, 'Oğlum (ey oğul!) Allah'a ortak koşma Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür

 

Allah her yaptığını ortaya çıkarır

"Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyle bilir, O her şeyden hakkıyla haberdardır


Namazını dos doğru kıl

"Oğlum, namazını dos doğru kıl İyiliği tavsiye et, kötülükten sakındır Başına gelene sabret Şüphesiz ki bunlar uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir


Kasılarak yürüme, yavaş konuş

"Gururlanıp insanlardan yüzünü çevirme Yeryüzünde kasılarak yürüme Çünkü Allah büyüklük taslayan ve övünenleri sevmez

"Yürüyüşünde mutedil ol Sesini alçalt Seslerin en çirkini, şüphesiz ki, eşeklerin sesidir"13


13 Lokman Sûresi, 13-20


TEFSİRDEKİ ÖĞÜTLER

Hazret-i Lokman'ın Kur'ân'da geçen öğütleri, aynı sûrenin tefsirlerinde genişletilerek verilir Hazret-i Lokman'ın tefsirlerde geçen öğütlerinden ve hikmetli sözlerinden bazıları şöyledir:


Takvayı esas al

Ey oğul!

Takvayı kendin için kârlı bir ticaret olarak kabul et Çünkü böyle ticaretler sonsuz kazançlar temin eder


Merasimlere katıl

Ey oğul!

Cenaze merasimlerine katıl Düğün merasimlerinden de uzak durmaya çalış Çünkü cenaze sana âhireti hatırlatır; düğün ise dünyaya çeker


Horozdan geri kalma

Ey oğul!

Horozdan daha geri kalma Çünkü sen uykunun derinliklerinde iken, o dünyayı sese vererek insanları uykudan uyandırmaya çalışır


Tevbeyi geciktirme

Ey oğul!

Tevbeyi geciktirme Çünkü ölüm ansızın geliverir


Cahille dost olma

Ey oğul!

Cahil kimselerle dostluk kurma Çünkü onunla dost olursan, kendi yaptıklarını senin hoş karşıladığını sanar


Allah'tan kork

Ey oğul!

Allah'tan hakkıyla kork Kalbinin bozuk olduğunu bildiğin halde başkalarının sana saygı göstermesi için takva ehli olduğunu ihsas ettirme


Susmak altındır

Ey oğul!

Şimdiye kadar susmaktan dolayı hiç pişmanlık duymadım Çünkü söz gümüşse, sükût altındır


Günahlardan sakın

Ey oğul!

Kötülük ve günahlar senden sakındığı gibi, yani işlemedikçe sana dokunmadığı gibi, sen de onlardan sakın Çünkü kötülük kötülüğü, günah da günahı çeker


İlim meclislerine katıl

Ey oğul!

Âlimlerin meclisinde bulun Hikmet ehlinin sohbetlerini dinle Çünkü Allah kuru toprağı yağmurla nasıl canlandırırsa, ölmüş kalbleri de hikmetli sözlerle öyle diriltir"14

14 Tefsîrü's-Sâvî, 3:255-256


Yalandan sakın

Ey oğul!

Allah, yalancının yüz suyunu kurutur, haya duygusunu giderir Ahlâksız kimsenin de sıkıntısı hiç eksik olmaz


Ahmak adamdan uzak dur

Ey oğul!

Kayaları uzaklara taşımak, ahmak adama laf anlatmaktan daha kolaydır


Kendi işini kendin gör

Ey oğul!

Cahili vasıta olarak kullanmaktan, işini gördürmekten uzak dur Şayet akıllı birisini bulamazsan kendi işini kendin gör


Kendi milletinin kızıyla evlen

Ey oğul!

Kendi milletinden olmayan bir kızla evlenme Aksi takdirde çocukların ileride sıkıntıdan kurtulamazlar

Ey oğul!

Öyle bir zaman gelecek ki, sabırlı insanların bile yüzü gülmez olacaktır


Allah'ın anıldığı meclislere katıl

Ey oğul!

Katılacağın meclisleri kendin ara bul Allah'ın anıldığı meclisleri bulunca hemen oturuver Çünkü âlim isen ilmin artar, cahil isen yeni bir şeyi öğrenmiş olursun Oraya inen rahmetten sen de payını alırsın Allah'ın anılmadığı meclislere hiç katılma Çünkü âlim de olsan, cahil de olsan zarar görürsün Ayrıca oraya inecek olan İlâhî gazaptan sen de nasibini alırsın

Ey oğul!

Sofrana takva ehli mü'minleri davet et


Tecrübe sahipleriyle istişare et

Ey oğul!

Her işinde ilim ve tecrübe sahibi kimselerle istişare et, onların fikrini almaya çalış


Takvadan bir gemi edin

Ey oğul!

Dünya dipsiz bir denizdir Onda niceleri boğulmuştur Bunun için takvadan bir gemi edin İçine îmânı yükle Tevekkül yelkeniyle açıl Ancak bu şekilde selâmetle yol alır, sahile çıkarsın


Kötü komşudan uzak dur

Ey oğul!

Nice ağır yükler taşıdım Fakat kötü komşu kadar ağır bir yüke rastlamadım Nice acılar tattım, fakat fakirlikten daha şiddetli bir acı tatmadım


İlimden nasibini al

Ey oğul!

İnsan fakir de olsa ilim ve hikmetiyle hükümdarların meclisinde yer alır


Arkadaş seçimine dikkat et

Ey oğul!

Birisiyle dostluk kurmak istiyorsan, önce onu öfkelendirecek bir şey yap Şayet öfkeli iken sana insaflı davranırsa ona yaklaş, insafsız davranırsa uzak dur


Âhirete hazırlan

Ey oğul!

Dünyaya geldin geleli âhirete doğru yol alıyorsun Bunun için âhiret yurdu, sana dünya yurdundan daha yakındır


Dilini duaya alıştır

Ey oğul!

Dilini 'Allah'ım, beni affet' demeye alıştır Çünkü öyle anlar vardır ki, o saatlerde Allah duaları reddetmez, istediğini ihsan eder


Borçlanmaktan uzak dur

Ey oğul!

Borçlanmaktan uzak dur Çünkü borç, seni gündüz zillete sürükler, gece de üzüntüye boğar


Günah işlemeye cesaretin olmasın

Ey oğul!

Allah'tan öyle bir şey iste ki, günah işlemeye cesaretin olmasın Ve Allah'tan öyle kork ki, rahmetinden hiçbir zaman ümidin kesilmesin


Önce selâm ver

Ey oğul!

Bir cemaatin bulunduğu yere gittiğin vakit, önce onlara İslâmın okunu at, yani selâm ver Sonra bir köşeye otur, onları konuşuyor halde görmedikçe sen de konuşma Şayet Allah'ın zikrine dalacak olurlarsa sen de onlara katıl Fakat başka bir söze geçerlerse oradan ayrıl


Kendini anla

Ey oğul!

İki dünyada mes'ut olmak istiyorsan, kendini anla Okuyup bilgili olmaya çalış Çalış ki, bilenle bilmeyen bir olmaz


Tembel olma

Ey oğul!

Tembel olma Tembellik bedbahtlık alâmetidir


Acele etme

Ey oğul!

Acele etme, acele şeytan işidir


Güler yüz göster

Ey oğul!

Ahlâkını düzelt Dostuna da, düşmanına da güler yüz göster Ancak değerin ve itibarın kırılacak derecede hareket etme


Orta yolu tut

Ey oğul!

Her şeyin hayırlısı olan orta yolu tercih et


Yolda dikkatli yürü

Ey oğul!

Yolda yürürken yüzünü gözünü oraya buraya çevirme ki, gönlün vesvesede kalmasın

 

Mecliste önce oturma

Ey oğul!

Bir cemaat içinde bulunduğunda onlar ayakta iken oturma Oturdukları zaman sen de oturuver


Yollara tükürme

Ey oğul!

Bıyık ve sakalınla oynama Parmağını burnuna sokma Yollara tükürme, sesli sümkürme Elinle sinek kovalamayı terk et


Az konuş

Ey oğul!

Sükût ve teenni ile hareket et Az konuş Çok konuşmak, yanılmaya sebeptir


Sözü fazla dağıtma

Ey oğul!

Konuşurken sözü fazla dağıtma Aksi takdirde şerefine zarar gelir Konuşurken başkalarını utandırma Kaş göz işareti yapma

Güzel ve lâtif sözleri duymaya çalış Fazla hayrete düşme Sözün tekrarlanmasını isteme İnsanları güldürecek ve kendini maskara edecek sözlerden sakın


Atıp tutma

Ey oğul!

Kimse hakkında atıp tutma


Fazla ısrar etme

Ey oğul!

Senden bir şey istendiği zaman, elinden geliyorsa vermeye çalış Birinden bir şey istediğinde de fazla ısrar etme


Dinde tartışmaya girme

Ey oğul!

Dinle alakası olmayan meselelerde aksi vaki ise tartışmaya ve münakaşaya girme


Fakirliğini kimseye açma

Ey oğul!

Acizliğini ve fakirliğini hiç kimseye, hattâ ailene dahi açma ki, onların yanında itibarın düşmesin, sözünü dinlemez olmasınlar


Hizmetçilerle şakalaşma

Ey oğul!

Hizmetçi ve benzeri kimselerle şakalaşma Çünkü

bunlarla şakalaşmak hakaret ve düşmanlığa sebep olur Onlara öyle muamele et ki, hem seni sevsinler, hem de senden korksunlar


Şiddetten sakın

Ey oğul!

Çocukları ve elinin altındakileri terbiye ederken şiddetten sakın Öfkelendiğin vakit vakarla geçiştirmeye çalış Mümkün olursa sövüp dövme ki, aksi takdirde onların gözünde mehabetin yok olur


Kendini ve çocuklarını övüp durma

Hayasız gençlerle ve o halde olan kız çocukları ile ülfet etme Çünkü dünya ve âhirette mezellete sebep olur


Önce düşün

Ey oğul!

Bir kimse ile bozuşursan, dilini tut ve makbul olan sözü söyle Önce düşün, sonra söze giriş

Herkesin değerini ve layık olduğu hürmeti muhafaza eyle


Azla yetin

Ey oğul!

Bir kimsenin davetinde bulunduğun vakit, azla yetin Dalkavukluk edip de o yemeği övmekle başkalarının yemeğini kötüleyip tahkir etme


Misafirlikte gözlerine dikkat et

Ey oğul!

Bir kimsenin evinde misafir kaldığın vakit gözlerine dikkat et Her tarafa bakıp durma Durumuna vakıf olduktan sonra dine aykırı da olsa sırrını ifşa etme


Elini çek

Ey oğul!

Emanete hiyanetten elini çek


Kimseye açma

Ey oğul!

Bir işe başladığın zaman, meydana gelmeden önce kimseye açma ki, mahcup düşmeyesin


Çok ver

Ey oğul!

Sadakayı çok ver Mal sevgisini gönlünden çıkar

 

Razı ol

Ey oğul!

Doğru söyle, Allah'tan gelene razı ol


Yemekte şunlara dikkat et

Ey oğul!

Yemekten önce ve sonra ellerini yıka Bu hal fakirliğini giderir, göze kuvvet verir

Çok yemek kalbe katılık ve gaflet verir İbadette tembelliğe sebep olur

Yemeğin başında Bismillah, sonunda Elhamdülillah, ortasında da nimetin Allah'tan geldiğini düşün

Tek elle ekmeği koparma Bu hareket kibirli insanların âdetidir

Yemeğin başında ve sonunda bir parça tuz yemek birçok hastalığa karşı devadır

Lokmayı küçük tut ve iyice çiğne

Misafir geldiği zaman mümkünse yemeği büyük kaba koy, berekete sebep olur

Yemek yerken önünden al, ekmeğin ve tabağın ortasından alma

Elinden ekmek ve yemek parçası düştüğünde al, temizle ve öyle ye

Sıcak olan yemeğe soğutmak için ağzınla üfleme, soğuyuncaya kadar bekle

Yemeği çabuk yeme

Hurma ve kayısı gibi sayılabilir meyveleri teker teker ye, çifter çifter yeme ve çekirdeklerini bir tarafa topla

Yemek arasında çok su içme Su içerken bardağın içine bak İçine uygunsuz bir şey düşmüş olmasın Suyu içerken üç nefeste içiver

Yemeğe herkesten önce el uzatma

Yemek esnasında güzel şeylerden bahset

Sofrada bulunan arkadaşlarına ara sıra göz ucuyla bak Yemek ve ekmeği o tarafa sür

Misafirler çekingen davranırlarsa üç defadan fazla yemeleri için ısrar eyleme Yemek yeme isteğin yoksa özür beyan eyle

 

Dilini tut

Ey oğul!

İlim ve takva ehli veya herhangi bir sebeple senden ileride bulunan bir kimsenin huzurunda dilini tut

 

Dostlarını dinle

Ey oğul!

Senin iyiliğini isteyen dostlarının tavsiye ve öğütlerini can kulağıyla dinle

 

Doğru ol

Ey oğul!

Sözünde, işinde ve gidişinde doğru ol Doğru olan sözlerinin bile hayrete ve tereddüde sebep olacaksa, söyleme daha iyi

 

Ümidini kesme

Ey oğul!

İnsanların gönlünü almaya çalış Allah'ın rahmetinden ümidini kesme

 

İyi ol

Ey oğul!

Açıkta ve gizlide iyi olmaya çalış

Varlık yokluktan, akıl sarhoşluktan iyidir

Bir şeyi vaktinden önce isteme

 

İçini süsle

Ey oğul!

İçini dışından daha çok süsle: İçin Hakkın, dışın halkın baktığı yerdir

Her yerde ve her zaman Allah'ı yanında hazır nazır olarak bil

Allah nazarında seni utandıracak işi bırak

Bu haber 5276 defa okunmustur.

Kur'an Kıssaları

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

Peygamberlerin ilki Hz. Âdem, sonuncusu ise Hz. Muhammed'dir. Bu ikisi arasında birçok peygamber gönderilmiştir...

H Z . Lokman

Bir nebî veya velî olduğu ihtilâflı; ancak çoğunluğun tercihine göre hakim bir şahsiyet Kur'ân-ı Kerîm'...
A.KARUL A.KARUL
NAMAZA BAŞLAMAK İSTİYORUM AMA ...? OKU
Meçhul Yazar Meçhul Yazar
Bir aşk hikayesi!
Taner ERDOĞAN Taner ERDOĞAN
Müstehcen NOTLAR - Kimi kandırıyoruz ?
Emrecan Er Emrecan Er
BENLİK DUYGUSU!

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ

         

E-mail listemize adresinizi
ekleyin son eklenen 
konulardan haberdar  olun

_SAAT_

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Kuran-ı Kerim'i hangi sıklıkla okuyoruz?


Tüm Anketler

Bu sitenin içeriği titiz çalışmalar ile hazırlanmaktadır. Kaynak gösterilmesi şartı ile çoğaltılabilir.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi