ANASAYFA KONU ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

Facebook Twitter Sayfamız

       

facebook sayfasımız

Hac Hakkında Bilgi

Hac Hakkında Bilgi

Tarih 22 Haziran 2011, 14:25 Editör A.KARUL

Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi (ona) cezadır. (Buna) Kâbe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder (öldürülen avın dengini takdir eder). Yahut (avlanmanın cezası), fakirleri doyurmaktan ibaret bir keffârettir, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki (yasak av yapan) işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öç alandır. El-Maide 95

 

 

Hac:

İslam’ın temel esaslarından beşincisi ve diğer esasları içine alan bir özelliğe sahiptir.
Lugat manası: Saygı değer makamları ziyaret etme niyetinde olmaktır.
Terim manası: Belirli mekanları, belirli vakitlerde belirli fiiller yaparak ziyaret etmektir.

husisi mekanı, hususi zamanda, hususi fiillerle[1] ziyaret etmektir. İmamı Muhammedin hılafına,[2] fevri (hemen) olarak ömürde bir kere olmak üzere, İslam, hürriyet, akıl, buluğ, sıhhat, azık ve yol masrafına kudret ve asli ihtiyaçlarından ve dönene kadar aile fertlerinin nafakasından fazla olarak yol emniyetiyle birlikte gidip gelme masraflarına kudret şartlarıyla birlikte farz kılındı.

Hacı eğer kadın ise bulunduğu yerle Mekke arasında sefer mesafesi varsa koca veya mahreminin bulunması da şarttır. Kadın kocası veya mahremi olmaksızın hac edemez. Mahremin akıl, baliğ olması, mecusi ve fasık olmaması şart kılındı. Mahremin nafakası kadın üzerinedir. Kadın mahremiyle kocasının izni olmadan da farz haccını yapar.

Şayet çocuk veya köle ihrama girse, çocuk buluğa erse veya köle hür edilse, bu şekilde (hac fiillerine) devam etseler, farz haccı yerine caiz olmaz. Eğer çocuk ihramını farz hac için yenilerse sahihtir, köle ise böyle değildir.

Haccın farzı, ihram ki bu şarttır, Arafat’ta vakfe ve tavafı ziyarettir. Bu ikisi rükunlarıdır.

Haccın vacibleri, Müzdelifede vakfe, Safa ve Merve arasında sa’y (koşmak), taşları atmak, dışardan gelenler için tavafı sader[3], saçı tıraş etmek veya kısaltmak ve terk edilmesiyle kurban kesmek vacib olan fiillerdir. Bu ikisi (farz ve vacibi)nden gayrısı sünnet ve edepleridir.

Hac ayları Şevval, Zilka’de ve Zilhicce’nin ilk on günüdür. Bu aylardan evvel ihrama girmek mekruhtur.

Umre sünnettir.

 

MÎKATLAR (İhrama girilen Yerler)

Medineliler için mîkat Zulhuleyfe’dir, Şamlılar için Cuhfe’dir, Iraklılar için Zatu-ırk’tır, Necidliler için Karn’dır, Yemenliler için Yelemlem’dir. Bu mikatlar, orada oturanlar ve oralardan geçenler için de mikattır.

Mekke’ye girmeyi kast eden için, ihrama girmeyi mikattan geri bırakmak haramdır. Mikattan evvel ihrama girilmesi caizdir, bu efdaldir. Mikat bölgesinde oturanlar için, Mekke’ye ihramsız girmek helaldir. Onun ihram vakti, Hıll[4] bölgesidir. Mekke’de oturanlar için mikat, hacta Harem bölgesidir, Ümrede Hıll bölgesidir.

 

İHRAM HAKKINDA BİR FASIL

İhrama girmeyi murat edince tırnaklarını kesmesi, bıyıklarını kısaltması, menduptur. Sonra abdest alır veya gusleder, gusletmesi efdaldir. Şayet yıkanmış olsalar da, yeni ve beyaz izar ve ridasını[5] giyer. Beyaz ve yeni olmaları efdaldir. Veya bütün avret mahallini örten tek bir elbise giyse caizdir.

Kokulanır ve iki rekât namaz kılar. Eğer Haccı ifrad için ihrama girmişse, iki rekâtın peşinde söyle dua eder:

‘Allahım ben hac yapmayı murad ediyorum, bunu bana kolay et ve bunu benden kabul et’. Eğer kalbiyle niyet ederse ona yeterlidir.

Sonra telbiye okuyarak şöyle der:

‘Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke Lebbeyk, innel hamde venni’mete leke vel mülk, la şerike lek’.

‘Emret Allahım, emrine hazırım, senin hiç bir ortağın yoktur, emret Allahım, muhakkak hamd ve nimet ve mülk senindir, senin hiç ortağın yoktur’.

Telbiyeyi bundan noksan okumaz. Ziyade edilmesi caizdir. Niyet edip telbiye okuyunca, muhakkak ihrama girmiş oldu.

(Bundan sonra) Refesten, fasıklıktan, cidalden, kara avlarını öldürmekten, kara avına işaret etmek veya delalet etmekten, bit öldürmekten, kokulanmaktan, tırnaklarını kesmekten, başındaki veya bedenindeki saçı tıraş etmekten, sakalını kesmekten, başını ve yüzünü örtmekten, hatmi otuyla sakalını veya başını yıkamaktan, gömlek veya şalvar veya cübbe giymekten, sarık sarmak, takke takmak veya mest giyinmekten, ‘ancak ayakkabı bulamazsa mestlerini topuk kısmından keser’ (onları giyebilir), zaferanla veya usfur ile veya başka bir boya ile boyanmış elbise giymekten sakınsın.[6] Ancak boyalı elbise, artık boya çıkarmayacak kadar yıkanmışsa müstesnadır (giyilebilir.)

İhramlı için gusl etmek, hamama girmek, Beytullah’ın gölge-sinde veya mahfil içinde gölgelenmek, beline kemer bağlamak ve düşmanıyla vuruşmak caizdir. Beş vakit namazın peşinde ve her bir yüksek mekâna yükselince veya vadiye inince veya kafileyle karşılaşınca ve seher vakitlerinde sesini yükselterek telbiyeyi çok okur. 

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Husussi mekan: Kabe, Arafat, Mina. Hususi Zaman: ilhiccenin on günü.

Hususi fiil: Tavaf, ihram, vakfe gibi.


[2] İmamı Muhammed’e göre ilerki senelerde yapılabilir.


[3] Sader Tavafı: Dışardan gelen hacıların Mekke’den ayrılınca yaptıkları veda tavafı.


[4] Hıll bölgesi, Harem ile mikatlar arasında bir sınırdır. Umre için ordan ihrama girilir. Mescid-i Ten’im yakınlarıdır.

Harem bölgesi, kâbe’nin doğusundan 6 mil, kuzeyden 3,4 mil, batıdan 18 mil, güneyden 14 mil uzaklığında Kâbe’yi çevreleyen bölgedir.


[5] İhram elbiseleridir. Üst kısmına rida, alt kısmına izar denir.


[6] Bu sayılanlar ihramlıya yasaktır. Refes, cima ile alakalı sözlerdir. Cidal, kavga ve tartışmak.

 

Haccın Fazileti:

Ebu Hureyre (r.a)'nin naklettiğine göre, Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: (Her kim Allah için haccedip (hac sırasında) kötü sözler söylemez ve günah işlemezse, annesinden doğduğu gün gibi tertemiz ve günahlardan arınmış olarak geri döner).

Haccın Farz Olmasının Şartları:

Müslüman olmak.
Akıllı olmak.

Buluğa erişmek.
Hür olmak .
Haccı yerine getirebilme imkanına sahip olmak.
 

Haccı Yerine Getirebilme İmkanına Sahip Olmanın Şartlar

Beden sağlığı.
Yol güvenl ği  .
Hapiste olmamak .
Mahrem birisinin veya kadının kocasının olm sı  .
Kadının iddetli olmaması.


 
Haccın Sıhhatinin Şartları:

Müslüman olmak.
İhrama girmek.
Zaman (ihrama belirli zamanda girmek).
  
Mekan (ihrama mikat yerinden girmek).
Mümeyyez olmak.
Akıllı olmak
  
Özür durumları hariç ibadetleri kendisi yapmak.
Cinsel ilişkide bulunmamak
 
 

Haccın Çeşitleri:
Haccın üç çeşidi vardır:
1- İfrad Haccı: Sadece hac niyeti ile yapılan hacdır.
2- Temettu Haccı: İlk önce umreye niyet edilir (Kişi, ülkesine ait mikat yerinden umre niyeti ile ihrama girer, sonra ihramdan çıkar ve daha sonra Mekke’den tekrar hac niyetiyle ihrama girer.)

 Hac ile umre arasında ihramlı iken yasak olan şeylerden faydalanıldığı için faydalanma anlamına gelen “Temettu” denilmiştir. 

3- Kıran Haccı: Hac ve umreye birlikte niyet edilerek yapılan hacdır (ihrama girerken hac ve umreye birlikte niyet edilir).

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: [Her kim hacca kadar umre ile sevap kazanmak isterse ona da kolayına gelen hedy kurbanı vacip olur. Kesecek kurban bulamazsa hac günlerinde üç, (yurduna) döndüğü vakit de yedi gün oruç tutar ki, tam on gün eder. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram’da oturmayanlar içindir.]

Daha sonra Ayete’l-Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri okunur.

 Kıran ve Temettu haccı yapanın Allah’a şükür için kurban (hedy) kesmesi gerekir. Çünkü Allah Teala ona, hac aylarında aynı zamanda umre ve hac yapmayı nasip etmiştir. Eğer kurban kesemezse üç gün hac esnasında yedi gün de ülkesine döndüğü zaman oruç tutması gerekir.

 

Bu haber 3523 defa okunmustur.

Hac ve Umre

Hac ve Umre Hakkında Genel Bilgi

İhram vacipler , yasakları Arafat vakfesi Tavafın vacipleri Haccın Vacipleri Haccın Sünnetleri

Hac ve Önemi

Gücü yettiği halde hacca gitmeden ölen ister hıristiyan ister yahudi olarak ölmesine Allah bakmaz. H.Şerif
A.KARUL A.KARUL
NAMAZA BAŞLAMAK İSTİYORUM AMA ...? OKU
Meçhul Yazar Meçhul Yazar
Bir aşk hikayesi!
Taner ERDOĞAN Taner ERDOĞAN
Müstehcen NOTLAR - Kimi kandırıyoruz ?
Emrecan Er Emrecan Er
BENLİK DUYGUSU!

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ

         

E-mail listemize adresinizi
ekleyin son eklenen 
konulardan haberdar  olun

_SAAT_

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Kuran-ı Kerim'i hangi sıklıkla okuyoruz?


Tüm Anketler

Bu sitenin içeriği titiz çalışmalar ile hazırlanmaktadır. Kaynak gösterilmesi şartı ile çoğaltılabilir.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi