ANASAYFA KONU ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

Facebook Twitter Sayfamız

       

facebook sayfasımız

İhrama Nasıl Girilir?

İhrama Nasıl Girilir?

Tarih 22 Haziran 2011, 14:59 Editör A.KARUL

İhram Nasıl giyilir ?
İhram Yasakları Nelerdir ?
İhram Nedir ?
İhrama girme Mikat yerleri ?
İhram Namazı Nasıl Kılınır?

İhram:

İhram, niyet ve telbiyedir.

İhrama mikat yerinden veya daha emin olmak için biraz öncesinden girilir.

Hac (veya umre) yapmak isteyen kişi ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltması veya daha önceki adetine göre tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi, etek tıraşı olması, yıkanması ve abdest aldıktan sonra temiz (yeni olması tercih olunur) ve beyaz izar ve ridasını giyip güzel koku süründükten sonra kerahet vakitleri dışında ise iki rekat namaz kılması müstehaptır.

Sonra, İfrad haccı yapmak istiyorsa kalbi ile hacca niyet edip şu duayı okumasında bir beis yoktur:
[Allahım! Senin rızanı kazanmak için haccetmek istiyorum, onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allahım! Senin rızan için hacca niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni haccetmekten aciz kılacağın yerdir. (Allahumme innî uriydu el-hacca feyessirhulî ve tegabbelhu minnî, neveytü el-hacca ve ehramtü bihillahu teala fein habesenî hâbis femahallî haysu habestenî.)]

Hacı sonra şöyle telbiye getirir:

[Allahım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar takrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet Sana mahsustur. Mülk Senin’dir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur Senin. (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şeriyke leke lebbeyk, innelhamde venni’mete leke velmülk, lâ şerkiyke lek.)]

Telbiyeyi üç defa tekrar eder, efendimiz Muhammed (s.a.v)’e salat getirirken telbiyeye son verir. Hacı, yüksek bir tepeye çıktığında veya tepeden inerken, arabaya binerken veya arabadan inerken, arkadaşları ve tanıdıkları ile karşılaştığında ve namazların ardından telbiyeyi tekrarlar.

İhramlıya Yasak Olan Durumlar:

 1. Müstehcenlik: Erkekle hanımı arasında gerçekleşen cinsel ilişki ile öpme, oynaşma ve buna benzer durumlardır.

 2. Fasıklık: Allah’ın emir ve yasaklarına itaat etmemek.

 3. Tartışmak: Yol arkadaşı veya herhangi biri ile tartışmak, kavga etmek ya da küfür etmek.

 4. Erkeklerin dikişli elbise giymesi.

 5. Saçları kısaltmak.

 6. Koku sürünmek (güzel koku niteliğinde olan herhangi bir şey sürmek).

 7. Tırnakları kesmek.

 8. Erkeğin başını örtmesi.

 9. Avlanmak.

 10. Ağaç kesmek.

 11. Çorap ve normal ayakkabı giymek. Fakat topukları kapatmayan herhangi bir ayakkabı giyilmesi caizdir.

 12. Uyurken yüz ve ayakları örtmek.

İhramlıya Mubah Olan Durumlar:

 1. Parfümlü sabun veya parfümlü şampuan ya da güzel kokulu diş macunu gibi içinde koku bulunan maddeler kullanmaksızın temizlik veya serinlemek amacı ile yıkanmak.

 2. Diş çekmek.

 3. Kırık kemiği tedavi etmek.

 4. Başı veya vücudu kaşımak. Fakat saç dökülmemesi için hafif bir şekilde kaşınmalıdır. Eğer saç dökülürse sadaka gerekir.

 5. Terlik giymek, yüzük, gözlük, kulaklık, kol saati, kemer, para ve evrakları koymak için cüzdan takmak caizdir.

 6. İhram elbisesini değiştirmek ve temizlemek caiz olmasına rağmen tenzihen mekruhtur.
   

  İHRAM NASIL GİYİLİR
   

           Ancak ihrama girmeden önce, sünnet ya da müstehap olarak yapılması gereken hususlar vardır. İhrama girerken bunlara da riayet edilmelidir. Buna göre:

İhrama girmek isteyen kimse, ön hazırlık olarak tırnaklarını keser. Gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, saç ve sakal traşı olup bıyıklarını düzeltir. Mümkünse gusleder. Bu gusül temizlik amacıyla yapıldığı için özel durumda olan bayanlar da guslederler. Resûl-i Ekrem'in (s.a.v.) ihrama girmek için gusül abdesti aldığı rivayet edilmiştir.

 

Nitekim İmam-ı Merginani; ihrama girerken gusül abdesti almanın hükmünün, tıpkı cum'a namazına giderken alınan gusül abdesti gibi olduğunu beyan ettikten sonra: "İhram için gusül abdesti almak efdaldir. Zira temizliğin manası, onda eksiksiz bir şekilde zuhur eder. Ayrıca Resûl-i Ekrem (s.a.v.) de bunu ihtiyar etmiştir" buyurmaktadır.

Gusül mümkün olmadığında abdest alır. Varsa güzel koku sürünür. Giymekte olduğu normal giysilerini ve iç çamaşırlarını çıkarıp, sadece "izar" ve "rida" denilen iki parça ihram örtüsüne sarınır.

Zira Resûl-i Ekrem'in (s.a.v.) (İhramı esnasında) izâr ve ridâ giyindiği bilinmektedir. Dikişli elbise giyilmesi menedilmiştir. Avretini örtmesi sıcak ve soğuktan korunması için, belden aşağısını izâr'la, belden yukarısını da ridâ ile örter. Feteva-ı Hindiyye'de: "Avret yerlerinin örtülmesi şartı ile, ihramın bir parçadan ibaret olması caiz olur. Tatarhaniyye'de de böyledir.
İzâr; göbekten dizkapağına kadar olan yeri örten bir peştemaldır.
Ridâ ise; sırta, omuzlara ve göğüse örtülen havludur. İzâr göbeğin üstüne bağlanır. İhramı iğne ile tutturmak veya iple bağlamak kötü bir iştir. Ancak böyle yapan kimseye de birşey gerekmez. Bahru'r Raik'te de böyledir.

İhrama giren kimse; ridâ'sını sağ omuzunun altından alır ve sol omuz başına kor, böylece sağ omuzu açıkta kalır. Hizanetü'l Müftin'de de böyledir" hükmü kayıtlıdır .

Başını açar, çoraplarını ve ayakkabılarını çıkarır. Terlik ve benzeri şeyler giyer.

KADINLARIN İHRAMI

İhrama girme konusunda kadınlar da erkekler gibidir. Ancak kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değiştirmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler. Fakat yüzlerini açık bırakırlar. Telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler.

Özel hallerinde bulunan kadınlar ihrama girerken şu hususu dikkate almalıdırlar: Şayet adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak zorunda kalacaklarsa, ifrad haccına niyet etmelidirler.

İhrama sarılıp kokulandıktan sonra iki rek`at namaz kılınır.

Vakit kerahet vakti ise namaz kılınmaz. Kılınan bu namaz, sünnettir. Birinci rek`atında Fâtiha`dan sonra Kâfirûn sûresini, ikinci rek`atta da İhlâs sûresini okumak faziletlidir.
 
Namazın sonunda Allah`tan hac için yardım ve kolaylık istenir. "Allahümme innî ürîdü`l-hacce fe-yessirhü lî ve tekabbelhü minnî." Yani, "Allahım, hac etmek istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur" diye dua edilir.
 
 Bu ömresiz sadece hac yapmak niyetiyle ihrama girildiği takdirdedir. Temettü haccı  yapmak isteyenler hacca değil ömreye niyet ederler. Kıran haccı yapmak istiyenler ise, ömre ile haccı birlikte niyet ederler. Bu niyet ve duayı müteâkip telbiyeye başlanır.
 
Telbiyenin sözlerini daha önce yazmıştık. Telbiye, hacının Allah`ın emrine âmâde ve onu yerine getirmek için can attığını ifade eder. "Buyur Allahım, emrine âmâdeyim" demektir.
 
 Böylece ihrama girilmiş olur. Artık yol boyunca Peygamber Efendimize bol bol salâvatlar getirilir, dualar yapılır; zikir, tesbih ve tehlilde bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. Telbiyeleri yüksek sesle söylemek, erkekler için müstehabtır; kadınlar ise seslerini yükseltmeden söylerler. 
İhram Namazı
 
Hac ve umre niyetiyle ihrama girmek isteyen bir kimse ihrama girme­den önce iki rek'at ihram namazını kılar. Ancak ihrama girmesi mekruh vakitlere tesadüf ederse bu namaz kılınmaz.

Mikat Yerleri:

Mekke-i Mükerreme’ye girmek isteyenlerin ihrama girmeden geçmeleri caiz olmayan yerlerdir. Her yönden gelenlere ait ihrama girecekleri farklı mikat yerleri vardır.

1- Medine yönünden gelenlerin mikat yeri: Abâr-ı Ali olarak bilinen Zü’l-Huleyfe.
2- Şam yönünden gelenlerin mikat yeri: Cuhfe (Râbiğ).
3- Irak yönünden gelenlerin mikat yeri: Zât-ı Irk.
4- Yemen yönünden gelenlerin mikat yeri: Yelemlem’dir.

Mekke’de olanlar, umre yapmak istedikleri zaman Tenim’e (Aişe (r.ah) Camii) giderek ihrama girerler.

 

Bu haber 18165 defa okunmustur.

Hac ve Umre

Hac ve Umre Hakkında Genel Bilgi

İhram vacipler , yasakları Arafat vakfesi Tavafın vacipleri Haccın Vacipleri Haccın Sünnetleri

Hac ve Önemi

Gücü yettiği halde hacca gitmeden ölen ister hıristiyan ister yahudi olarak ölmesine Allah bakmaz. H.Şerif
A.KARUL A.KARUL
NAMAZA BAŞLAMAK İSTİYORUM AMA ...? OKU
Meçhul Yazar Meçhul Yazar
Bir aşk hikayesi!
Taner ERDOĞAN Taner ERDOĞAN
Müstehcen NOTLAR - Kimi kandırıyoruz ?
Emrecan Er Emrecan Er
BENLİK DUYGUSU!

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ

         

E-mail listemize adresinizi
ekleyin son eklenen 
konulardan haberdar  olun

_SAAT_

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Kuran-ı Kerim'i hangi sıklıkla okuyoruz?


Tüm Anketler

Bu sitenin içeriği titiz çalışmalar ile hazırlanmaktadır. Kaynak gösterilmesi şartı ile çoğaltılabilir.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi