ANASAYFA KONU ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

Facebook Twitter Sayfamız

       

facebook sayfasımız

Hac ve Umre Hakkında Genel Bilgi

Hac ve Umre Hakkında Genel Bilgi

Tarih 22 Haziran 2011, 15:21 Editör A.KARUL

İhram vacipler , yasakları
Arafat vakfesi
Tavafın vacipleri
Haccın Vacipleri
Haccın Sünnetleri

İHRAM VACİPLERİ:
1-İhrama “Mikat” yerini geçmeden evvel girmek .
2-İhram yasaklarından sakınmak .

İHRAM YASAKLARI:
1-Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek.
2-Kasık ve koltuk altı tıraşı olmak.
3-Vücudun diger yerlerinden kıl koparmak.
4-Tırnak kesmek
5-saç sakal yağlamak,kınalamak,koku sürmek ,KOKULU SABUN kullanmak.
6-Dikişli elbise giymek
7-Üstü ve topukları kapalı ayakkabı gıymek
8-Eldiven giymek
9-Cinsi münasebet ve öpüşmek
10-Şehevi duyguları tahrik edici müstehcen konuşmak.

ARAFAT VAKFESİ:
Haccın en önemli rüknüdür.”Hac arafattır”
1-Hac için ihramlı olmak.
2-Belirli zamanda yapmak
3-Belli bölgede yapmak
Arafat vakfesi zamanı:
Arefe günü (9 zilhicce ) zeval vaktinden evvel (güneşin tepeye gelmesinden ), bayramın birinci günü (10 zilhicce) fecri sadıkın zuhuruna (tan yeri agarmaya başladıgı ana ) kadar olan zamandır.
Arefe günü Arafata çıkan güneş batmadan önce burayı terk edemez.

TAVAFIN VACİPLERİ:
1-Tavafa hacer-ül esved hizsında başlamak.
2-Teyamüm.Yüzünü hacerül esvede döndüğünde sag tarafı istikametine yürümek.Bu kabeyi sola alıp Rükn-i Iraki yönüne ilerlemekle olur.
3-Hadesten taharet.Abdestli olmak.
4-Setr-i Avret:Avret mahallerin kapalı olması vaciptir .
5-Tavafı, hatimin dışından dolaşarak yapmak.Çünkü bu kısım kabedendir .
6-Tavafı yürüyerek yapmak
7-Tavaf bitince 2 rekat namaz kılmak
8-Ziyaret tavafını bayram günlerinde yapmak.

ZİYARET TAVAFI:
Ziyaret tavfı farzdır .
Sahih olması şartları:
1-Arafat vakfesinden sonra yapılmış olmak.
2-Niyyet
3-Belirli vakitte yapmak.
Ziyaret tavafı vakti:Bayramın ilk günü şafak vaktinden başlayıp üçüncü günü güneş batana kadar devam eder.
Akabe cemresine taş atıp tıraş olduktan sonra ,cima dışında bütün ihram yasakları kalkar.Ziyaret tavafıyla bütün yasaklar kalkar.

1)HACCIN VACİPLERİ:

A-ASLİ VACİPLER:
1-SAY
2-MÜZDELİFEDE VAKFE
3-ŞEYTAN TAŞLAMA
4-TRAŞ
5-VEDA TAVAFI
B-FERİ VACİPLER:
1-İHRAM VACİPLERİ.
1-Mikat sınırını ihramsız geçmemek
2-İhram yasaklarından sakınmak.

2-TAVAFIN VACİPLERİ:
1-hadesten taharet
2-Setr-i avret
3-Tavafa hacerül esved hizasından başlamak
4-Teyamün yapmak,yani saga dogru yürümek
5-hatimin dışından dolaşmak
6-Gücü yeten yürüyerek tavaf etmek
7-Bitince tavaf nanazı kılmak
8-Ziyaret tavafını bayram günleri yapmak .
9-yedi şavta tamamlamak .

3-SAYİN VACİPLERİ .
1-Gücü yeten yürüyerek yapması
2-Yedi şavta tamamlamak


4-ARAFAT VAKFESİ VACİPLERİ .
Güneş batmadan Arafat bölgesinden ayrılmamak

5-MÜZDELİFE VACİPLERİ .
Akşam ve yatsı namazlarını,yatsı vakti girdikten sonra (cemmi tehir) ile kılmak .

6-MİNA VACİPLERİ:

1-Akaba cemresine taş atma ,kurban kesme tıraş olma arasındaki tertibe uyma
2-temettu veya kıran haccı yapanların kurban kesmesi
3-Kurbanı harem bölgesinde kesmesi
4-Tıraşı bayram günlerinde ve harem bölgesinde olmak.
5-cemrelere atılacak taşları eksiksiz olarak zamanında atmak .

HACCIN SÜNNETLERİ:
ASLİ SÜNNETLERİ:

1-Kudüm tavafı
2-Hutbeler (Mekke,Arafat ve Minada)
3-Arafa gecesi Minada gecelemek
4-Bayram gecesi Müzdelifede gecelemek
5-Bayram günleri Minada kalmak
6-Tahsib (Minadan Mekkeye dönüşte „Ebtah“ denilen vadide bir müddet dinlenmek.

FER-İ SÜNNETLER:
Fer-i Sünnetler, ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.haccın sünnetlerinin topluca bir arada görülebilmesi için, burada bunlara kısaca işaret olunacaktır.

A)İHRAMLA İLGİLİ SÜNNETLER
1-İhrama girmeden önce, tıraş olmak,koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek,tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek, (müstehabtır.)
2-İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
3-İhramın sünneti niyyetiyle iki rekat namaz kılmak.
4-İzar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
5-İhramlı bulunduğu sürede her fırsatta telbiye yapmak.
6-Telbiye her başlayışta üç defa tekrarlamak.
7-telbiyeden sonra salevat-ı şerife, salevattan sonra dua ve niyazda bulunmak.

B)MEKKE VE KABE İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Mekkeye mümkünse gündüz girmek (müstehabtır.)
2-Mekkeye girmeden önce mümkünse gusletmek veya abdest almak.
3-Kabeyi görünce dilediği duayı etmek.
4-Kabenin önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek.
5-Mültezem de yüzü ve göğsü Kabe duvarına yapıştırıp dua ve niyazda bulunmak.

C)TAVAF İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Tavafa başlarken, hacer-i esvedin hizasına, Rükn-i Yemani cihetinden doğru gelmek.
2-Tavafın başında ve her şavtın sonunda Hacer-i esved-i istilam etmek.
3-Sonunda say yapılacak tavaflarda erkekler ıztıba ve remel yapmak.
4-Bütün şavtları ard arda (ara vermeden) yapmak.
5-Nafile tavafı çok yapmak.
6-tavaf esnasında zikir, tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak.

D) SAY İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Tavaf bitince ara vermeden sa-ye başlamak.
2-Sa-ye giderken Haceri esvedi istilam etmek.
3-Safa ve Mervede Kabe görülebilecek kadar yükseğe çıkıp kabeye dönerek tekbir,tehlil ve dua etmek.
4-Erkekler iki yeşil sütun arasında (hervele) yapmak.Diğer kısımlarda yavaş yürümek.
5-Bütün şartları ard arda (ara vermeden) yapmak.
6-Sa-y esnasında tekbir,tehlil ve dua ile meşgul olmak.
7-Sa-yi abdestli olarak yapmak.(hayız ve nifaz denilen özel halleri ile kadınlarsa-y edebilirler.)

E)ARAFAT VE VAKFE İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Arafe günü Mina-dan güneş doğduktan sonra Arafata hareket etmek.
2-Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.
3-Vakfe için zevalden sonra gusletmek.
4-Vakfe esnasında abdestli olmak.
5-Vakfeyi Cebel-i Rahme eteklerindeki siyah kayalikların yanında yapmak.
6-Vakfe esnasında kıbleye yönelmek.
7-Gün boyunca telbiye,zikir,tesbih,tekbir,tehlil,salevat,namaz ve niyaz ile meşgul olmak.Kendisi,anne-babası, geçmişleri ve bütün müminler için dua ve niyazda bulunmak.

F)MÜZDELİFE VE VAKFESİ İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Arafe günü güneş battıktan sonra Arafattan Müzdelifeye sukunetle ağır ağır inmek ve Müzdelifede Meş-ar-i Haram civarında gecelemek.
2-sabah namazını erken kılıp vakfeye başlamak.
3-Vaakfeyi ortalık iyice aydınlanıncaya kadar sürdürmek.

G)MİNA VE REMY-İ CİMAR (ŞEYTANTAŞLAMAK) İLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-bayram sabahı,ortalık iyice aydınlandıktan sonra(güneş doğmadan)Müzdelifeden hareket edip Minaya gelmek.
2-Eşyasını yerine vakit geçirmeden Akabe cemresine taş atmak.
3-Akabe cemresine taş atarken ,Mekkeyi soluna Minayı sağına almak. Diğer iki cemreye taş atarken istediği gibi durabilir.
4-Taşları cemrelere yaklaşık 3,5-5m.uzaktan atmak.
5-yedi taşı ard arda atmak.
6-teşrik günlerinde küçük,orta ve akabe cemrelerine taşı sıra ile atmak.
7-Küçük ve orta cemrelere taş atttıktan sonra dua etmek, Akabe cemresinden ise hemen ayrılmak.
8-Taşları bayramın ilk günü öğleden önce,diğer günler ise öğleden sonra atmak.
9-minadan,Mekkeye inmekte acele edenler,bayramın üçüncü günü güneş batmadan Minadan ayrılmak.

H)ZEMZEMLE İLGİLİ SÜNNETLER:
1-Veda tavafını yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra,bol bol zemzem içmek ve dökünmek.
2-Zemzem-i Kabeye karşı, ayakta ve Beytullaha bakarak içmek.

HACCIN ADABI
Haccın adabı şunlardır:
1-Hac farizasını helal kazanç için yapmak.haram kazanç ile yapılan hac şeklen sahip olup, fariza eda edilmiş olursa da böyle bir haccın sevap ve fazileti olmaz.
2-Yola çıkmadan, kul borçları varsa ödemek ve hak sahipleri ile helalleşmek.
3-Günahlarına bir daha işlemeyecek şekilde tevbe etmek.
4-Kazaya kalmış ibadetleri varsa, mümkün olduğu kadar kaza etmek.
5-Hac yolculuğu hakkında bilgi ve tecrübesi olan münasıp kişilere istişarade bulunmak.Bir ibadetin veya hayırlı bir işin yapılıp yapılmaması konusunda istihare istişareye gerek yoktur.hac konusunda yapılacak istihare, istişare, ne zaman,kiminle, hangi yoldan ve nasıl bir vasıta ile gidilmesi gibi hususlardır.
6-Riya, gösteriş ve böbürlenmek sakınmak, ihlas için bulunmak.
7-Haline uygun,anlaşabileceği yol arkadaşları seçmek.
8-yolculukta ve hac esnasında arkadaşları ile çekişmekten ve onları incitmekten sakınmak.
Bu haber 5653 defa okunmustur.

Hac ve Umre

Hac ve Önemi

Gücü yettiği halde hacca gitmeden ölen ister hıristiyan ister yahudi olarak ölmesine Allah bakmaz. H.Şerif

Hac ve Umre Genel Tavsiyeler

Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o...
A.KARUL A.KARUL
NAMAZA BAŞLAMAK İSTİYORUM AMA ...? OKU
Meçhul Yazar Meçhul Yazar
Bir aşk hikayesi!
Taner ERDOĞAN Taner ERDOĞAN
Müstehcen NOTLAR - Kimi kandırıyoruz ?
Emrecan Er Emrecan Er
BENLİK DUYGUSU!

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ

         

E-mail listemize adresinizi
ekleyin son eklenen 
konulardan haberdar  olun

_SAAT_

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Kuran-ı Kerim'i hangi sıklıkla okuyoruz?


Tüm Anketler

Bu sitenin içeriği titiz çalışmalar ile hazırlanmaktadır. Kaynak gösterilmesi şartı ile çoğaltılabilir.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi